Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 1

Výukové i prezentační prostory ZUŠ mají vytvářet podnětné kulturní prostředí. Je nasnadě, vedle výsledku plnohodnotně funkčního, hledět i na jeho formu. Po mnoha letech spolupráce jsme došli k přesvědčení, že estetické vyznění interiéru je téměř stejně důležité jako jeho akustická funkce, a proto v Avetonu vytváříme prostory, které budou jedinečné pro každou ZUŠ a podtrhnou její […]

Při rekonstrukcích ZUŠ se nesmí zapomínat na akustiku

ODBORNÍK SE VYPLATÍ Jedním ze základních oborů vyučovaných na ZUŠ je hudba, a proto je při úpravě prostor třeba dbát zejména na správnou akustiku. Materiály a technické postupy dnes umožňují nejen zamezit přenosu zvuku skrz příčky z jedné místnosti do druhé, ale také přizpůsobit prostorově-akustické vlastnosti učebny konkrétnímu typu hudebního nástroje. Takže lze vybudovat např. speciální třídu […]

Německé škole jsme proměnili vstupní aulu v multifunkční arénu

V tu chvíli přišel náš čas vymyslet na základě velké škály požadavků na multifunkční využití jedinečné řešení, které bude obsahovat všechny myslitelné scénáře. Od jednoduché prezentace, přenosu dvojice obrazů z mobilních zařízení, prezentace z až 16ti bezdrátově připojených zařízení, koncertu kapely až po rozsáhlou divadelní hru doplněnou videoprojekcí, barevnými světelnými efekty apod. a to vše s možností jednoduchého ovládání pomocí bezdrátového iPadu z prostoru […]

Akustika unikátní expozice Karla IV.

Virtuální prezentace a dramatická zastavení přibližují atmosféru města, jeho života a významných událostí (Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb). Videomapping na modelu celého pražského souměstí a modelu Karlova náměstí s blízkým okolím představuje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Expozici jsme ozvučili a doplnili o prvky prostorové […]

V Plzni funguje Aktivity centrum Krašovská i díky naší technice

Jednou z nich je i nově fungující Aktivity centrum v Plzni, kde jsou taneční učebny, tělocvičny a ostatní prostory ozvučeny celkem 20ti kusy aktivních reproboxů JBL EON 612, přehrávačů TASCAM a bezdrátových mikrofonů AKG Perception WMS45 Sports a Vocal. Pro začínající kapely a rozjíždějící se sólové hvězdy jsme kompletně vybavili výukové nahrávací studio prostorovou akustikou s akustickou klíčovací stěnou pro záznam videoklipů a AV technikou […]

Proč je důležité věnovat se akustice učeben a koncertních sálů ZUŠ

Naší doménou je akustika a design interiérů. A právě na půdě ZUŠek se děti mají setkávat s hudbou na co nejprofesionálnější úrovni. I když jim později v životě zůstane hudba jen koníčkem, tak je důležité, aby již v učebnách a komorních koncertních sálech, byl její poslech co nejkvalitnější. NAŠIM CÍLEM JE, ABY K NASTAVENÉ AKUSTICKÉ POHODĚ […]

ZUŠ místem pro kreativní růst

Základní umělecké školy jsou většinou prvním místem, ve kterém se děti setkávají s možností svého kreativního a uměleckého růstu. Pokud se jedná o hudební obory, je proto velmi důležité jim poskytnout co nejkvalitnější prostředí pro vjem hudby a tak se akustika stává jednou z edukativních pomůcek. I proto se staly pro nás tyto školy velkou […]

Přednáškový sál jako inspirativní prostor pro studenty

POŽADAVKEM BYLO VYTVOŘIT MODERNÍ A TECHNOLOGICKY FUNKČNÍ INTERIÉR, KTERÝ JE ZÁROVEŇ INSPIRATIVNÍM PROSTŘEDÍM PRO STUDENTY. V severním traktu budovy C jde celkem o čtyři posluchárny stejného designového provedení. Liší se pouze barevností podlah, částí akustického podhledu a odlišnou povrchovou úpravou obkladů bočních stěn. Sály jsou situovány k prosklené fasádě objektu a jejich kapacity jsou 128, resp. 84 […]