Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Objekt vznikl komplexní přestavbou původního kulturního domu, který byl vybudován na přelomu 50. a 60 let ve stylu socialistického realizmu. Architekt Dalibor Borák, autor architektonického řešení přestavby, ohodnotil původní objekt jako kvalitní a dle toho k celé rekonstrukci také přistoupil. Jeho citlivý přístup k původnímu dílu se projevuje jak v jednotlivostech (umělecká díla a plastiky), tak v dispozičních zákonitostech. […]

Specifika realizace atypických akustických prvků

Precizní koordinace Z našich zkušeností vyplývá, že klíčem k dokonalému řemeslnému detailu je i kvalitní koordinace všech zúčastněných profesí. Různé profese definují své požadavky na ostatní konstrukce a nezřídka je naší úlohou vymýšlet atypická východiska vzájemného propojení prvků tak, abychom zachovali původní designové řešení. Proto je často nutné vymýšlet atypické detaily a prvky a umět je do […]

Velká geologická posluchárna, Přírodovědecká fakulta UK

V kontextu historické budovy jsme pracovali s atypickým řešením, pro něž jsou příznačné extrémní rozměry akustických obkladů realizované prostřednictvím předepjaté textilie. Již v době přípravy projektu bylo zřejmé, že celá realizace musí být časově vysoce efektivní. Celý proces řídila a koordinovala sama fakulta a nutno říct, že způsobem, který by mohl být inspirativní i pro mnoho velkých stavebních […]

NOVÉ POSLUCHÁRNY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT, díl 3: GLASIO

GLASIO je pro nás srdeční záležitostí – je opravdovým fenoménem ve světě akustiky a revolučním nástrojem naší práce. Stačí se ostatně začíst do jeho příběhu a čtenář ihned pochopí, proč tomu tak je.  Celosvětově unikátní akustické panely jsou vyráběny z recyklátu českého křišťálu a jsou v mnoha směrech ojedinělé. Skvěle tak zapadají do konceptu zadání investora – […]

NOVÉ POSLUCHÁRNY FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT B280 A B286

Projekt nových poslucháren Fakulty stavební ČVUT skvěle reprezentuje potenciál a způsob práce AVETONu. Jde jednoznačně o nejprogresivnější přednáškové sály, které jsme doposud vytvořili – a to navzdory faktu, že od začátku projektování po slavnostní otevření uplynulo více než pět let. Naše účast na všech vývojových fázích projektu v kombinaci s využitím námi vyvinutého materiálu činí nové […]

Taneční sál, ZUŠ Vadima Petrova

O velkém potenciálu mohou mluvit umělecké školy, které mají možnost využívat sálové prostory přesně podle potřeby jednotlivých oborů. Sály pro hudbu, divadlo i tanec mají totiž svá specifika. Je-li nutné vytvářet sály multifunkční, je zapotřebí dbát na minimalizaci kompromisů jednotlivých funkcí. Požadavky na vizuální, funkční i dispoziční řešení těchto prostor vychází z charakteru převládajícího provozu v nich. […]

ATELIER D

Každý projekt, který mohu vnímat z více rovin, je pro mne zajímavý.  V případě ATELIERu D lze mluvit i o štěstí: měl jsem a stále mám možnost se s tímto prostorem setkávat v různých situacích. V úvodní fázi jako student, kdy jsme všichni vnímali ATELIER D jako skvělou pomůcku, inspiraci a platformu naší studentské realizace. Velmi jsme oceňovali jeho inovativní […]

EXPLOZE TICHA – unikátní expozice na výstavě Designblok 2020

Principem expozice je prezentovat akustiku jako pozitivní vstup do interiérové tvorby, kde byly využity Hi-Tech materiály firem BARRISOL a AVETON v designovém pojetí špičkového architekta Marka Deyla. Expozice v sobě integruje několik úrovní, které reflektují naši práci: špičkový design, využití kvalitních a inovativních materiálů, ale hlavně praktickou funkčnost. Návštěvníci tak mohli na vlastní kůži zažít, jak akustika […]

Akustika a multimedialita expozic nové generace

Nový trend Akustická řešení byla přitom historicky u výstavních prostor dlouho opomíjena. Nové pojetí expozic a technologické možnosti však generují nutnost akustiku optimalizovat. Pro výstavní sály neexistují závazné normy, uživatelský standard je proto definován individuálně, na základě našich zkušeností. Pokud nejsou akustická opatření součástí návrhu expozic, mohou vzniknout problémy s vysokým hlukem, vzájemným rušením jednotlivých […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 2

Jak se rodí podoba nového sálu? V prvním dílu našeho seriálu jsme se zaměřili na to, proč je kvalitní akustika pro základní umělecké školy klíčová a jaké iniciační fáze provázejí proces zrodu nové ZUŠ či její rekonstrukce. Ve druhém dílu si blíže přiblížíme klíčovou složku celé problematiky – specifické potřeby ZUŠ a jejich řešení ve vztahu […]