EXPLOZE TICHA – unikátní expozice na výstavě Designblok 2020

Principem expozice je prezentovat akustiku jako pozitivní vstup do interiérové tvorby, kde byly využity Hi-Tech materiály firem BARRISOL a AVETON v designovém pojetí špičkového architekta Marka Deyla. Expozice v sobě integruje několik úrovní, které reflektují naši práci: špičkový design, využití kvalitních a inovativních materiálů, ale hlavně praktickou funkčnost. Návštěvníci tak mohli na vlastní kůži zažít, jak akustika […]

Rekonstrukce budovy Českého rozhlasu – 2.díl, prostorová akustika

Nejtěžším úkolem řešení prostorové akustiky v objektu Českého rozhlasu Brno bylo skloubit vysoké technické nároky zvukových pracovišť coby prostor, kde je akustika zcela tím kvalitativním parametrem, s duchem historické a památkově chráněné budovy bývalé České banky Union, kde Český rozhlas Brno sídlí. Z tohoto hlediska je nejzajímavějším prostorem velké nahrávací studio, které je zároveň i […]

Rekonstrukce budovy Českého rozhlasu Brno – 1.díl, stavební akustika

Z hlediska stavební akustiky je klíčové především zajištění velmi nízkých hladin hluku pozadí, které mohou pronikat z celého objektu, včetně přilehlého okolí, do akusticky náročných prostor, jimiž jsou v tomto případě studiová a režijní pracoviště.  Pro akusticky náročné prostory jsou v normě ČSN 730526 uvedeny doporučené cílové hladiny, jichž je v případě historického objektu z počátku 20. […]

Akustika na sportovišti: Krytý plavecký bazén v Roudnici nad Labem

Zkrátit dobu dozvuku Realizace akustických prvků byla v případě roudnického bazénu provedena dodatečně až po uvedení do provozu. Důvodem pro akustické řešení byl jednak značně neuspokojivý stav prostorové akustiky bazénových hal a dále pak striktní požadavek hygienické stanice na splnění parametrů prostorové akustiky, tedy doby dozvuku, definované v závazné normě ČSN 73 0527. Tyto hodnoty samozřejmě […]

Akustika a multimedialita expozic nové generace

Nový trend Akustická řešení byla přitom historicky u výstavních prostor dlouho opomíjena. Nové pojetí expozic a technologické možnosti však generují nutnost akustiku optimalizovat. Pro výstavní sály neexistují závazné normy, uživatelský standard je proto definován individuálně, na základě našich zkušeností. Pokud nejsou akustická opatření součástí návrhu expozic, mohou vzniknout problémy s vysokým hlukem, vzájemným rušením jednotlivých […]

Radiocafé Vinohradská 12

Vynikající srozumitelnost mluveného slova  Vzhledem k charakteru užití prostoru jako zvukového pracoviště Českého rozhlasu byl velký důraz kladen na odpovídající prostorovou a stavební akustiku. Aby prostor nabízel odpovídající akustické podmínky a celkový akustický komfort, bylo nutné  zajistit vynikající srozumitelnost mluveného slova a odpovídající dobu dozvuku. Akustické řešení se současně muselo snoubit s celkovým designem kavárny.  Širokopásmový […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 4

Nerušit okolí a naopak Paralelně s dalšími řešenými oblastmi vznikala hluková studie samotného zájmového objektu s přilehlým okolím. Na základě provedeného počítačového modelu byla prověřena stávající hluková situace, ve které byly zaneseny i nové stacionární zdroje související s provozem samotné navrhované přístavby objektu. Hlavními úkoly hlukové studie je teoretické prokázání  splnění hygienických limitů dle č. 272/2011 Sb. […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 3

Základním cílem projektu prostorové akustiky koncertního sálu bez ohledu na jeho rozměry je zajištění optimální doby dozvuku a distribuce zvukové energie. Právě distribuce zvukové energie je nesmírně důležitá. Je třeba zajistit, aby se zvuk dostával nejen od hudebníků k posluchačům, ale rovněž zpět k hudebníkům. To je neméně důležité a co do pozice hudebníka dokonce důležitější. Hudebník, […]

Jak podpořit zdravé pracovní prostředí

Pokud se neřeší akustika kanceláří a prostor, kde se lidé pracovně setkávají, může se u nich začít projevovat únava, podrážděnost, poruchy soustředění, přecitlivělost a v extrému trvalé poškození sluchu, jedná se o tzv. SOS-syndrom open space. Právě vhodné akustické úpravy dokáží tyto negativní dopady na zdraví lidí výrazně omezit, nebo zcela eliminovat. Komplexní systémy akustických prvků VARIO reagují na tendence […]

Jak vzniká ZUŠ pro 21. století: Bajkalská, díl 2

Jak se rodí podoba nového sálu? V prvním dílu našeho seriálu jsme se zaměřili na to, proč je kvalitní akustika pro základní umělecké školy klíčová a jaké iniciační fáze provázejí proces zrodu nové ZUŠ či její rekonstrukce. Ve druhém dílu si blíže přiblížíme klíčovou složku celé problematiky – specifické potřeby ZUŠ a jejich řešení ve vztahu […]